Odyometre Cihazı

İşitme Kaybının Tespit Etme Temellerini Öğrenin

Odyometre nedir?

Odyometre, bireyin işitme eşiğini subjektif olarak değerlendirmek için kullanılan bir cihazdır. Özel odyometrik test teknikleri kullanılarak ilgili bireyin işitme eşiğini belirlemek, işitme kaybının olup olmağını tespit etmek, işitme kaybı varsa derecesini ölçmek için odyometre kullanılır. Odyometre ile testi yapılan bireye farklı frekanslarda uyaranlar verebilir. Odyometre kullanılarak yapılan test sonuçlarına göre bireyin frekansa özgü işitme eşiklerinin saptanarak önceden belirlenmiş bir normatif değer ile karşılaştırılması sağlanır.  Odyometre cihazı fiyatları için bizlere ulaşabilirsiniz.

Odyometre Türleri Nelerdir?

Odyometrik testlerde çeşitli cihazlar kullanılarak çeşitli testler gerçekleştirilir. Odyometreler, tarama odyometre, tanısal odyometre ve klinik odyometre olmak üzere 3 ‘e ayrılır. MAİCO olarak tarama ve tanısal odyometrelere odaklanmaktayız. Tarama odyometreleri potansiyel işitme kayıplarını belirleyebilmek için kullanılır. Tarama odyometresi ile yapılan test sonuçları ‘Kaldı’ ve ‘Geçti’ şeklindedir, eğer bireyin test sonucu ‘Kaldı’ ise daha detaylı bir testler için tanısal odyometre cihazı kullanılır. Bu cihazlar ile işitme kaybının derecesi, tipi ve lokalizasyonu tespit edilebilir. 

İşitme Taraması nedir?

İşitme taraması, potansiyel işitme kaybının belirlenmesi için yapılan bir değerlendirme testidir. İşitme kaybından şüphelenildiğinde kullanılan bir testtir. İşitme taraması, yenidoğanlar, endüstriyel alanda çalışan işçiler veya ilkokul çağı çocukları olmak üzere birçok farklı alanlarda kullanılabilir. Saf Ses Odyometri testi, işitmeyi değerlendirmek için kullanılan en yaygın seçenektir. Testi yapan kişi bir odyometre yardımı ile hastaya farklı frekanslarda uyaranlar verir, uyaranların şiddetlerini azaltıp arttırarak hastanın vermiş olduğu yanıtları kaydeder. Test sonuçları, işitme kaybının varlığı veya yokluğunu gösterir ve klinisyene önemli bilgiler sağlar. 

Tanısal İşitme Testler nelerdir?

İşitme taraması sonucunda bir hasta "Kaldı" sonucunu alırsa, tanısal testlerin uygulanması önerilir. Tanısal testler, işitme kaybını doğrulamak, işitme kaybının derecesini, tipini ve lokalizasyonunu tespit etmek için kullanılır. Bu testler genellikle işitme uzmanları tarafından tanısal odyometre cihazları kullanılarak yapılmaktadır. En yaygın olarak uygulanan testler, hava iletimi, kemik iletimi, serbest alan testi, konuşma testi veya eşik üstü testlerdir. Bunların yanında Fowler, MLB, Langenbeck ve Stenger testi de kullanılabilir.

İşitme Testleri için Hızlı Tarama ve Tanısal Odyometreler

MAICO firması olarak sunduğumuz odyometre, işitme testlerini ve prosedürlerini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olmaktadır. Hem tarama odyometresi hem de tanısal odyometre için kullanabileceğiniz, otomatik Hughson-Westlake testi, SISI, Tone Decay gibi çeşitli farklı testlere sahip cihazlarımız mevcuttur. Bu testlerin yanısıra odyometrelerde taşınabilir veya masaüstü olarak seçenekler sunmaktayız. Odyometre cihazlarını bilgisayarınıza bağlandığınızda, hasta verilerini ve test sonuçlarını kolayca alabilir, kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Odyometre cihazlarında standart bileşenlerinin yanında kullanabileceğiniz bir çok opsiyonel bileşen bulunmaktadır.